انتخاب موضوع پایان نامه

انتخاب موضوع پایان نامه یکی از مهمترین و دشوارترین مراحل تحقیق علمی است که باید با دقت و توجه زیاد انجام شود. موضوع پایان نامه باید جدید، خلاقانه، قابل انجام، مورد علاقه و تسلط دانشجو و همچنین مفید و کاربردی برای رشته تحصیلی و جامعه باشد. برای انتخاب موضوع پایان نامه، دانشجو باید از منابع…

مراحل مهم پایان نامه نویسی

آشنایی کامل با مراحل پایان نامه نویسی

تمامی مراحل پایان نامه نویسی پس از انتخاب استاد راهنما باید بر اساس مجموعه ای از اصول علمی و نگارشی پیش بروند. در صورتی که با اصول و قواعد علمی نگارش پایان نامه آشنایی نداشته باشید زمان خود را از دست خواهید داد و به نتیجه مطلوب نیز دست نخواهید یافت. در ادامه با مراحل…